English District Collectorate, Thane
 

मुख्यपान 

 
 
 
 

 

निविदा

 
 
 
ई-निविदा- उप.वि.अधिकारी ठाणे कार्यालयासाठी कॉम्पॅक्टर खरेदीबाबत.
रेती तृतीय फेर ई-निविदा व ई- लिलाव सुचना (व्दितीय फेरी)
तृतीय रेती फेर ई-निविदा व ई-लिलाव सुचना 2016-17
व्दितीय रेती फेर ई- निविदा व ई- लिलाव सूचना
रेती प्रथम फेर ई-निविदा व ई-लिलाव सुचना 2016-2017
मग्रारोहयो - खाजगी वाहन मासिक भाडेतत्वावर घेण्यासाठी ई-निविदा
तलाठी भरती 2016 - ऑनलाइन संगणकीय काम करण्यासाठी निविदा (अतिरिक्त अटी व शर्ती)
तलाठी भरती 2016 - ऑनलाइन संगणकीय काम करण्यासाठी निविदा
 
 

मुख्यपान    |      संकेतस्थळाबाबत    |     उपयोग करायच्या अट    |    धोरणे व अस्विकार    |    संपर्क साधा

 

हे ठाणे जिल्ह्याचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व अधिकार राखीव.

NIC

Designed by National Informatics Centre, Thane.
Caution/Disclaimer: This information is supplied by the various departments.
National Informatics Centre will not be responsible for any information that may be inadvertently incorrect.