बंद

आणीबाणी सन्मान निधी

आणीबाणी सन्मान निधी
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
आणीबाणी सन्मान निधी

सन १९७५ ते १९७७ मधील आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशैकरिता लढा देणाऱ्या ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा महाराष्ट्र राज्यातील आदीवासी असलेल्या व ठाणे जिल्ह्यात वास्तवास असलेल्या अश्या व्यक्ती ज्यांनी यापूर्वी सादर सन्मान योजनेसाठी अर्ज सादर केले नाहीत अश्या व्यक्तींनी नव्याने अर्ज करणेबाबत.

27/08/2022 30/09/2022 पहा (234 KB)