बंद

किमान आधारभूत किंमत योजनेनुसार खरेदी केलेल्या धानाची/CMR ची वाहतुक ठेका ई-निविदा

किमान आधारभूत किंमत योजनेनुसार खरेदी केलेल्या धानाची/CMR ची वाहतुक ठेका ई-निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
किमान आधारभूत किंमत योजनेनुसार खरेदी केलेल्या धानाची/CMR ची वाहतुक ठेका ई-निविदा

किमान आधारभूत किंमत योजनेनुसार खरेदी केलेल्या धानाची/CMR ची वाहतुक धान खरेदी केंद्र ते राईस मिल , राईस मिल ते गोदाम या दरम्यान करण्यासाठी २ वर्षाच्या कालावधीची वाहतूक ठेका ई-निविदा

29/01/2020 10/02/2020 पहा (475 KB)