बंद

ठाणे जिल्ह्यात सेतू सुविधा केंद्र (आपले सरकार सेवा केंद्र ) बूट तत्वावर स्थापन करणेबाबत

ठाणे जिल्ह्यात सेतू सुविधा केंद्र (आपले सरकार सेवा केंद्र ) बूट तत्वावर स्थापन करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
ठाणे जिल्ह्यात सेतू सुविधा केंद्र (आपले सरकार सेवा केंद्र ) बूट तत्वावर स्थापन करणेबाबत

ठाणे जिल्ह्यातील ७ तहसील कार्यालय व १ अप्पर तहसीलदार कार्यालय येथे सेतू केंद्रासाठी (आपले सरकार केंद्र) ठेकेदार नेमणेबाबत

14/11/2022 05/12/2022 पहा (344 KB)