बंद

दि.१.१.१८ व दि.१.१.१९ रोजी कार्यरत वर्ग-४ संवर्गातील तात्पुरती जेष्ठता यादी

दि.१.१.१८ व दि.१.१.१९ रोजी कार्यरत वर्ग-४ संवर्गातील तात्पुरती जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
दि.१.१.१८ व दि.१.१.१९ रोजी कार्यरत वर्ग-४ संवर्गातील तात्पुरती जेष्ठता यादी

दि.१.१.१८ व दि.१.१.१९ रोजी कार्यरत असलेल्वया शिपाई, गोदाम पहारेकरी ,  स्वच्छक व हमाल कम स्वीपर  संवर्गातील  कर्मचाऱ्यांची   तात्पुरती जेष्ठता यादी

05/07/2019 28/07/2019 पहा (3 MB)