बंद

पालघर अनुसूचित जमाती समिती – मेरीट लिस्ट प्रसिध्द करण्याबाबतची सुचना

पालघर अनुसूचित जमाती समिती – मेरीट लिस्ट प्रसिध्द करण्याबाबतची सुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
पालघर अनुसूचित जमाती समिती – मेरीट लिस्ट प्रसिध्द करण्याबाबतची सुचना

काही तांत्रिक कारणास्तव पालघर समितीच्या मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी दि. १७/०२/२०२० रोजी जाहीर होऊ शकत नाही.

तांत्रिक कारणांची पूर्तता झाल्यावर यथावकाश पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात येईल .

17/02/2020 29/02/2020 पहा (200 KB)