बंद

प्रभाग रचना,आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम – २०२० ( न.प. शहापूर )

प्रभाग रचना,आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम – २०२० ( न.प. शहापूर )
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
प्रभाग रचना,आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम – २०२० ( न.प. शहापूर )

नगर पंचायत शहापूर सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना,आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम – २०२० दि. १०/११ /२०२० रोजी सकाळी ११.०० वा.

02/11/2020 10/11/2020 पहा (486 KB)