बंद

प्रभाग रचना,आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम – २०२० ( न.प. मुरबाड )

प्रभाग रचना,आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम – २०२० ( न.प. मुरबाड )
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
प्रभाग रचना,आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम – २०२० ( न.प. मुरबाड )

नगर पंचायत  मुरबाड   सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना,आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम – २०२० दि.१०/११ /२०२० रोजी सकाळी ११.०० वा.

02/11/2020 10/11/2020 पहा (496 KB)