बंद

फोटो नसलेल्या मतदारांची वगळणी यादी १४५-मिरा भाईंदर

फोटो नसलेल्या मतदारांची वगळणी यादी १४५-मिरा भाईंदर
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
फोटो नसलेल्या मतदारांची वगळणी यादी १४५-मिरा भाईंदर

१४५-मिरा भाईंदर मतदार संघातील फोटो  नसलेल्या व  स्थलांतरीत  मतदारांची  वगळणी   यादीवर हरकती मागविण्याबाबत.

22/09/2021 08/10/2021 पहा (3 MB)