बंद

फोटो नसलेल्या मतदारांची वगळणी यादी(142)

फोटो नसलेल्या मतदारांची वगळणी यादी(142)
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
फोटो नसलेल्या मतदारांची वगळणी यादी(142)

142-कल्याण (पूर्व) विधानसभा मतदार संघातील फोटो नसणाऱ्या व स्थलांतरीत मतदारांची वगळणी यादीवर हरकती मागविण्याबाबत

25/06/2021 01/07/2021 पहा (3 MB)