बंद

मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१७-१८ चे संवैधानिक लेखा परीक्षणाकरिता सनदी लेखापाल ( CA) यांची नियुक्ती करण्याबाबत जाहिरात

मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१७-१८ चे संवैधानिक लेखा परीक्षणाकरिता सनदी लेखापाल ( CA) यांची नियुक्ती करण्याबाबत जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१७-१८ चे संवैधानिक लेखा परीक्षणाकरिता सनदी लेखापाल ( CA) यांची नियुक्ती करण्याबाबत जाहिरात

मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१७-१८ चे संवैधानिक लेखा परीक्षणाकरिता सनदी लेखापाल ( CA) यांची नियुक्ती करण्याबाबत जाहिरात

06/10/2018 15/10/2018 पहा (4 MB)