बंद

लघुटंकलेखक संवर्गातील दि.०१.०१.१८ ची अंतिम जेष्ठता यादी

लघुटंकलेखक संवर्गातील दि.०१.०१.१८ ची अंतिम जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
लघुटंकलेखक संवर्गातील दि.०१.०१.१८ ची अंतिम जेष्ठता यादी

दि.०१.०१.१८ रोजी  कार्यरत असलेल्या लघुटंकलेखक संवर्गातील  कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी

28/06/2019 28/07/2019 पहा (859 KB)