बंद

वाळू / रेती लिलाव सन -२०२२-२३ ई-निविदेसह ई-लिलाव जाहिरात

वाळू / रेती लिलाव सन -२०२२-२३ ई-निविदेसह ई-लिलाव जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
वाळू / रेती लिलाव सन -२०२२-२३ ई-निविदेसह ई-लिलाव जाहिरात

सन २०२२-२३ करिता सागरी किनारपट्टी विनियमन क्षेत्रातून नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी यांत्रिक साधनाद्वारे वाळू / रेती उत्खननासाठी राखीव गटांकरिता दिनांक २८-०२-२०२३ पर्यंतच्या मुदतीसाठी ई-निविदे सह ई-लिलाव

21/04/2022 04/05/2022 पहा (4 MB)