बंद

वाळू / रेती लिलाव सन -२०२२-२३ ई-निविदेसह ई-लिलाव जाहिरात (प्रथम फेर लिलाव)

वाळू / रेती लिलाव सन -२०२२-२३ ई-निविदेसह ई-लिलाव जाहिरात (प्रथम फेर लिलाव)
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
वाळू / रेती लिलाव सन -२०२२-२३ ई-निविदेसह ई-लिलाव जाहिरात (प्रथम फेर लिलाव)

सन २०२२-२३ करिता सागरी किनारपट्टी विनियमन क्षेत्रातून नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी यांत्रिक साधनाद्वारे वाळू / रेती उत्खननासाठी राखीव गटांकरिता दि. २८-०२-२०२३ पर्यंतच्या मुदतीसाठी ई-निविदेसह ई-लिलाव (प्रथम फेर लिलाव)

10/05/2022 19/05/2022 पहा (5 MB)