बंद

शिपाई संवर्गात प्रथम नियुक्तीसाठी कोतवालांची निवड यादी, अपात्र यादी , प्रतीक्षा यादी प्रसिध्द करणेबाबत सन-२०२०

शिपाई संवर्गात प्रथम नियुक्तीसाठी कोतवालांची निवड यादी, अपात्र यादी , प्रतीक्षा यादी प्रसिध्द करणेबाबत सन-२०२०
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
शिपाई संवर्गात प्रथम नियुक्तीसाठी कोतवालांची निवड यादी, अपात्र यादी , प्रतीक्षा यादी प्रसिध्द करणेबाबत सन-२०२०

शिपाई संवर्गात प्रथम नियुक्तीसाठी कोतवालांची निवड यादी, अपात्र यादी , प्रतीक्षा यादी प्रसिध्द करणेबाबत सन-२०२०

27/10/2020 29/10/2020 पहा (2 MB)