बंद

१५०- एरोली अंतरीम वगळणी यादी-२०२१ – पार्ट-१

१५०- एरोली अंतरीम वगळणी यादी-२०२१ – पार्ट-१
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
१५०- एरोली अंतरीम वगळणी यादी-२०२१ – पार्ट-१

१५०- एरोली मतदार संघातील फोटो  नसलेल्या व  स्थलांतरीत  मतदारांची  वगळणी   यादीवर हरकती मागविण्याबाबत.

08/07/2021 15/07/2021 पहा (6 MB)