बंद

१५ वित्त आयोग अंतर्गत ठाणे जिल्ह्यातील नागरी आरोग्य वर्धिनी केंद्र UHWC करीत वैद्यकीय अधिकारी(MBBS), स्टाफ नर्स , MPW पदांची कंत्राटी पदभरती

१५ वित्त आयोग अंतर्गत ठाणे जिल्ह्यातील नागरी आरोग्य वर्धिनी केंद्र UHWC करीत वैद्यकीय अधिकारी(MBBS), स्टाफ नर्स , MPW पदांची कंत्राटी पदभरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
१५ वित्त आयोग अंतर्गत ठाणे जिल्ह्यातील नागरी आरोग्य वर्धिनी केंद्र UHWC करीत वैद्यकीय अधिकारी(MBBS), स्टाफ नर्स , MPW पदांची कंत्राटी पदभरती

१५ वित्त आयोग अंतर्गत ठाणे जिल्ह्यातील नागरी आरोग्य वर्धिनी केंद्र UHWC करीत वैद्यकीय अधिकारी(MBBS), स्टाफ नर्स , MPW पदांची कंत्राटी पदभरती

04/07/2022 20/07/2022 पहा (2 MB)