काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

बुलेट ट्रेनच्या कामासाठी कलम ११(१) अन्वये भूसंपादन अधिसूचना

प्रकाशित केले: 09/09/2019

बुलेट ट्रेनच्या कामासाठी कलम ११(१) अन्वये भूसंपादन अधिसूचना

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जनहित याचिका १७३/२०१० – मंडप तपासणी पथके

प्रकाशित केले: 26/08/2019

जनहित याचिका १७३/२०१० – मंडप तपासणी पथके

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

अकस्मात मृत्यू समरी जानेवारी-२०१९ ते जुलै -२०१९

प्रकाशित केले: 19/08/2019

अकस्मात मृत्यू समरी जानेवारी-२०१९ ते जुलै -२०१९

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

अकस्मात मृत्यू समरी प्रकरणांचा जाहिरनामा सन-२०१८

प्रकाशित केले: 07/08/2019

अकस्मात मृत्यू समरी प्रकरणांचा जाहिरनामा सन-२०१८

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करणेबाबत

प्रकाशित केले: 18/07/2019

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करणेबाबत

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

दि. ०१.०१.२०१९ ची लिपिक संवर्गाची अंतरिम जेष्ठता यादी

प्रकाशित केले: 11/07/2019

दि. ०१.०१.२०१९ ची लिपिक संवर्गाची अंतरिम जेष्ठता यादी

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

दि. ०१.०१.२०१८ ची लिपिक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी

प्रकाशित केले: 11/07/2019

दि. ०१.०१.२०१८ ची लिपिक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी

अधिक