काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

अकस्मात मृत्यू समरी जानेवारी-२०१९ ते जुलै -२०१९

प्रकाशित केले: 19/08/2019

अकस्मात मृत्यू समरी जानेवारी-२०१९ ते जुलै -२०१९

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

अकस्मात मृत्यू समरी प्रकरणांचा जाहिरनामा सन-२०१८

प्रकाशित केले: 07/08/2019

अकस्मात मृत्यू समरी प्रकरणांचा जाहिरनामा सन-२०१८

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करणेबाबत

प्रकाशित केले: 18/07/2019

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करणेबाबत

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

दि. ०१.०१.२०१९ ची लिपिक संवर्गाची अंतरिम जेष्ठता यादी

प्रकाशित केले: 11/07/2019

दि. ०१.०१.२०१९ ची लिपिक संवर्गाची अंतरिम जेष्ठता यादी

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

दि. ०१.०१.२०१८ ची लिपिक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी

प्रकाशित केले: 11/07/2019

दि. ०१.०१.२०१८ ची लिपिक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

लघुटंकलेखक संवर्गातील  दि.०१.०१.१९ ची तात्पुरती जेष्ठता यादी

प्रकाशित केले: 05/07/2019

दि.०१.०१.१९ रोजी  कार्यरत असलेल्या लघुटंकलेखक संवर्गातील  कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती जेष्ठता यादी

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

लघुटंकलेखक संवर्गातील दि.०१.०१.१८ ची अंतिम जेष्ठता यादी

प्रकाशित केले: 05/07/2019

दि.०१.०१.१८ रोजी  कार्यरत असलेल्या लघुटंकलेखक संवर्गातील  कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी

अधिक