बंद

आपत्ती व्यवस्थापन

आपत्ती व्यवस्थापन राष्ट्रीय / राज्य / जिल्हा नियंत्रण कक्ष क्रमांक
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारत सरकार 011-26701700, हेल्पलाईन क्रमांक: 011-1078
मंत्रालय नियंत्रण कक्ष 022-22027990
आयुक्त कार्यालय कोकण विभाग 022-27571516
जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे 022-25301740
पोलीस आयुक्त ठाणे 022-25442828 25443636, 25443535, 25442121, 25445353
पोलिस आयुक्त नवी मुंबई 022-27561099, 27574928, 27566370
पोलीस अधीक्षक ठाणे ग्रामीण 022-25342784, 022-25304883, 022-25398500
ठाणे महानगरपालिका 1800222108, 022-2537101010
कल्याण डोंबिवली महापालिका 0251-2203621
उल्हासनगर महानगरपालिका 0251-2720143
भिवंडी निजामपूर महानगरपालिका 02522-250049
नवी मुंबई महानगरपालिका 275774029, 27576237
मीरा भाईंदर महानगरपालिका 022-28171195
अंबरनाथ नगरपालिका 0251-2682400