बंद

आमच्याशी संपर्क साधा

हे संकेतस्थळ राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एन.आय.सी.) यांच्याद्वारे विकसित करण्यात आली आहे आणि या संकेतस्थळावरील माहिती ही संबंधित विभागाकडून प्राप्त झालीली आहे. जर तुम्हाला ह्या संकेतस्थळाबद्दल काही शंका असेल, तर आपण वेबमाहिती व्यवस्थापकांना मा. उप जिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशान) ठाणे कार्यालय यांना लिहू शकता. संकेतस्थळावरील माहिती, डिझाइन किंवा तंत्रज्ञानाशी संबंधित कोणताही अभिप्राय आपण अभिप्राय पृष्ठवर जाऊन देऊ शकतात. आपण खालील पत्त्यावर आमच्याशी संपर्क साधू शकता:

उप जिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशान)
जिल्हाधिकारी कार्यालय
कोर्ट नाका
ठाणे (पश्चिम) – 400601

दुरध्वनी क्रमांक    :  +91 – 22 – 25347444

ई-मेल                  :  collector[dot]thane[at]maharashtra[dot]gov[dot]in