बंद

उपविभाग

ठाणे जिल्हा प्रशासकीय सुविधेसाठी 4 उपविभागामध्ये विभागलेला आहे.

  1. ठाणे
  2. कल्याण
  3. उल्हासनगर
  4. भिवंडी