बंद

महानगरपालिका

अ.क्र. महानगरपालिकेचे नाव संकेतस्थळ
1 ठाणे महानगरपालिका http://thanecity.gov.in
2 नवी मुंबई महानगरपालिका https://www.nmmc.gov.in
3 कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका https://www.kdmc.gov.in
4 भिवंडी निजामपूर महानगरपालिका http://bncmc.gov.in
5 उल्हासनगर महानगरपालिका http://www.umc.gov.in
6 मीरा-भाईंदर महानगरपालिका http://www.mbmc.gov.in/