बंद

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक २०१९

अ.क्र. मतदारसंघाचे नाव प्रारूप मतदार यादी
1 अमरावती महसूल विभाग पीडीएफ डाउनलोड – 5 एमबी
2 औरंगाबाद महसूल विभाग पीडीएफ डाउनलोड – 7 एमबी
3 नागपूर महसूल विभाग पीडीएफ डाउनलोड – 5 एमबी
4 नाशिक महसूल विभाग पीडीएफ डाउनलोड – 5 एमबी
5 पुणे महसूल विभाग पीडीएफ डाउनलोड – 5 एमबी
6 कोकण महसूल विभाग पीडीएफ डाउनलोड – 8 एमबी
7 मुंबई बाजार क्षेत्रातील फळांचे व्यापारी पीडीएफ डाउनलोड – 6 एमबी
8 मुंबई बाजार क्षेत्रातील भाजीपाल्याचे व्यापारी पीडीएफ डाउनलोड – 5 एमबी
9 मुंबई बाजार क्षेत्रातील ईतर सर्व विक्रेय वस्तूंचे व्यापारी पीडीएफ डाउनलोड – 4 एमबी
10 मुंबई बाजार क्षेत्रातील धान्य, डाळी, खाद्यतेल व्यापारी पीडीएफ डाउनलोड – 3 एमबी
11 मुंबई बाजार क्षेत्रातील कांदा – बटाटे – लसणाचे व्यापारी पीडीएफ डाउनलोड – 3 एमबी
12 मुंबई बाजार क्षेत्रातील हमाल (माथाडी) व तोलारी पीडीएफ डाउनलोड – 7 एमबी