बंद

सार्वजनिक सुविधा

बँका

ठाणे जिल्हा सहकारी बँक

शिवाजी पथ 1 9, ठाणे (प.) 400 601

दूरध्वनी : 022-25360230

नॅशनल बँक फॉर एग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट

ए 301, गोपाळकृष्ण सीएचएस, ठाणे बेलापूर मार्ग, विटावा, ठाणे - 400 605

दूरध्वनी : 022-25412110

वीज

ठाणे नागरी मंडळ

ईमेल : sethane[at]mahadiscom[dot]in
दूरध्वनी : 022-25829154
वेबसाइट दुवा : https://www.mahadiscom.in

ठाणे विभाग – I

ईमेल : eethane1[at]mahadiscom[dot]in
दूरध्वनी : 022-25826911
वेबसाइट दुवा : https://www.mahadiscom.in

ठाणे विभाग – II

ईमेल : eethane2[at]mahadiscom[dot]in
दूरध्वनी : 022-25824866
वेबसाइट दुवा : https://www.mahadiscom.in

ठाणे विभाग – III

ईमेल : eethane3[at]mahadiscom[dot]in
दूरध्वनी : 022-25492014
वेबसाइट दुवा : https://www.mahadiscom.in

मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्र, भांडुप

ईमेल : secccc[at]mahadiscom[dot]in
दूरध्वनी : 18002003435
वेबसाइट दुवा : https://www.mahadiscom.in

वागळे इस्टेट विभाग

ईमेल : eewagleestate[at]ho[dot]mahadiscom[dot]in
दूरध्वनी : 022-25826655
वेबसाइट दुवा : https://www.mahadiscom.in

रुग्णालये

इंदिरा गांधी रुग्णालय भिवंडी

भिवंडी कोर्ट जवळ आग्रा रोड भिवंडी जि. ठाणे 421302

दूरध्वनी : 02522-226282

कडोंम मनपा रुग्णालय, डोंबिवली

कडोंम मनपा रुग्णालय, कोपर गाव रोड, शास्त्री नगर, डोंबिवली जि. ठाणे - 421202

दूरध्वनी : 0251-2480445

छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय कळवा ठाणे

ठाणे -बेलापूर रोड, कळवा ठाणे, महाराष्ट्र 400605

दूरध्वनी : +91-22-25347784

नवी मुंबई महानगरपालिका रुग्णालय, वाशी

नवी मुंबई महानगरपालिका रुग्णालय, सेंट मेरी चर्च जवळ, सेक्टर -10अ, वाशी, नवी मुंबई

दूरध्वनी : 022-27899901

शासकिय रुग्णालय मिरा-भाईंदर

शासकिय रुग्णालय मिरा-भाईंदर जि. ठाणे

दूरध्वनी : 022-28192828

स्वयंसेवी संस्था

भारतीय मेडीकल ‍असोशिएशन, ठाणे

दूरध्वनी : 022-25822683

भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, ठाणे

दूरध्वनी : 022-25422639

रोटरी क्लब, ठाणे

दूरध्वनी : 9820045165

लायन्स क्लब, ठाणे

दूरध्वनी : 022-25343406

श्री. हितेंद्र आचार्य, व्ही. एज्यूकेशन आचार्य ट्रस्ट, ‍मिरा भाईदर (पूर्व)

दूरध्वनी : 022-28152699

सत्यम फौंडेशन

Flat No 6 , H. No. 0690 , Shahabaj Village CBD Belapur , Navi Mumbai . Contact No - 9892626680 (WhatsApp)

ईमेल : satyamfoundation05[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 8828001582
Pincode: 400614

विश्रामगृह

शासकीय विश्रामगृह अंबरनाथ

शासकीय विश्रामगृह अंबरनाथ, तालुका उल्हासनगर, जिल्हा ठाणे

दूरध्वनी : 0251-313477
वेबसाइट दुवा : http://www.mahapwd.com

शासकीय विश्रामगृह उल्हासनगर

शासकीय विश्रामगृह उल्हासनगर, तालुका उल्हासनगर, जिल्हा ठाणे

दूरध्वनी : 0251-543875
वेबसाइट दुवा : http://www.mahapwd.com

शासकीय विश्रामगृह ठाणे

शासकीय विश्रामगृह, कोर्ट नाका, ठाणे

दूरध्वनी : 022-25342749
वेबसाइट दुवा : http://www.mahapwd.com

शासकीय विश्रामगृह भिवंडी

शासकीय विश्रामगृह भिवंडी, जिल्हा ठाणे

दूरध्वनी : 952522-233032
वेबसाइट दुवा : http://www.mahapwd.com

शासकीय विश्रामगृह मुरबाड

शासकीय विश्रामगृह तालुका मुरबाड, जिल्हा ठाणे

दूरध्वनी : 02524-272126
वेबसाइट दुवा : http://www.mahapwd.com

शासकीय विश्रामगृह शहापूर

शासकीय विश्रामगृहे, तालुका शहापूर, जिल्हा ठाणे

दूरध्वनी : 02527-252167
वेबसाइट दुवा : http://www.mahapwd.com

शाळा

ऑर्डनन्स फॅक्टरी स्कूल

आंबेनगर परिषद १, अंबरनाथ

दूरध्वनी : 0251-2610271

केंद्रीय विद्यालय

आंबेनगर परिषद १, अंबरनाथ

दूरध्वनी : 0251-2613263