बंद

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती , पालघर मध्ये कंत्राटी तत्वावर विविध पदे भरण्यासाठी जाहिरात

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती , पालघर मध्ये कंत्राटी तत्वावर विविध पदे भरण्यासाठी जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती , पालघर मध्ये कंत्राटी तत्वावर विविध पदे भरण्यासाठी जाहिरात

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती , पालघर मध्ये  विधी अधिकारी , कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, संशोधन सहाय्यक , माहिती तंत्रज्ञान तथा संगणक सहाय्यक , लघुटंकलेखक  , लिपिक टंकलेखक, शिपाई, पहारेकरी व सफाईगार ही पदे कंत्राटी तत्वावर  भरण्यासाठी जाहिरात.

24/01/2020 03/02/2020 पहा (216 KB)