बंद

निविदा – ठाणे जिल्ह्यातील पाणी टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे

निविदा – ठाणे जिल्ह्यातील पाणी टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
निविदा – ठाणे जिल्ह्यातील पाणी टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे

निविदा – ठाणे जिल्ह्यातील पाणी टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे

29/01/2020 14/02/2020 पहा (8 MB)