बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
लोकशाही दिन – फेब्रुवारी-२०२०

लोकशाही दिन – फेब्रुवारी-२०२०

07/01/2020 18/01/2020 पहा (262 KB)
ठाणे जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत

ठाणे जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत

03/01/2020 02/02/2020 पहा (648 KB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल / जिल्हा खाणकाम अहवाल

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल / जिल्हा खाणकाम अहवाल

23/12/2019 31/03/2020 पहा (8 MB)
नविन मान्यता प्राप्त आपले सरकार केंद्र

नविन मान्यता प्राप्त आपले सरकार केंद्र

04/02/2019 04/02/2020 पहा (5 MB)
धर्मादाय रुग्णालयांची माहिती

धर्मादाय रुग्णालयांची नावे, संपर्क तपशील आणि रुग्णालयांतर्फे देण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय सेवांचा तपशील देणारी ठाणे जिल्ह्यातील धर्मादाय रुग्णालयांची यादी

14/02/2018 14/02/2020 पहा (101 KB)
संग्रहित