घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करणेबाबत

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करणेबाबत

20/07/2019 28/07/2019 डाउनलोड (515 KB)
नविन मान्यता प्राप्त आपले सरकार केंद्र

नविन मान्यता प्राप्त आपले सरकार केंद्र

04/02/2019 04/02/2020 डाउनलोड (5 MB)
भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम १८ च्या विरोधात मा. उच्च न्यायालय व लोकअदालत अपिलांची यादी

भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम १८ च्या विरोधात मा. उच्च न्यायालय व लोकअदालत अपिलांची यादी

27/11/2018 31/12/2019 डाउनलोड (170 KB)
धर्मादाय रुग्णालयांची माहिती

धर्मादाय रुग्णालयांची नावे, संपर्क तपशील आणि रुग्णालयांतर्फे देण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय सेवांचा तपशील देणारी ठाणे जिल्ह्यातील धर्मादाय रुग्णालयांची यादी

14/02/2018 14/02/2020 डाउनलोड (101 KB)
संग्रहित