बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
लोकशाही दिन मे-२०२१

लोकशाही दिन मे-२०२१ जाहीर निवेदन

26/04/2021 05/05/2021 पहा (1 MB)
अकस्मात मृत्यु समरी प्रकरणांचा जाहीरनामा जानेवारी-२०२१ ते मार्च-२०२१

अकस्मात मृत्यु समरी प्रकरणांचा जाहीरनामा जानेवारी-२०२१ ते मार्च-२०२१

22/04/2021 28/04/2021 पहा (239 KB)
जाहीर सूचना – भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २१(१),(४) ची अधिसुचना

जाहीर सूचना – भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २१(१),(४) ची अधिसुचना

18/02/2021 18/07/2021 पहा (5 MB)
भू.पु. व पु.वा.भ. व पा.ह. अधिनियम २०१३ चे कलम २१(१) नुसार नोटीस

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २१(१) नुसार काढलेली नोटीस.

18/03/2021 18/09/2021 पहा (90 KB)
देसाई, शिळ, डावले, पडले व म्हातार्डी ता.जि. ठाणे या गावांची कलम १९(२) नुसार नोटीस प्रसिध्द करणे बाबत

बुलेट ट्रेन प्रकल्पा करिता जमीन संपादन करनेकामी ,  देसाई, शिळ, डावले, पडले व म्हातार्डी ता.जि. ठाणे या गावांची कलम १९(२) नुसार नोटीस प्रसिध्द करणे बाबत

03/03/2021 03/09/2021 पहा (312 KB)
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११(१) ची अधिसुचना

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११(१) ची अधिसुचना गावे देसाई , पडले , शिळ ,डावले आणि म्हातार्डी .

22/12/2020 21/06/2021 पहा (7 MB)
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २१(१) नुसार काढलेली नोटीस.

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २१(१) नुसार काढलेली नोटीस.

22/12/2020 21/06/2021 पहा (82 KB)
संग्रहित