बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
विधी अधिकारी कंत्राटी पदासाठी गुणानुक्रमे निवड व प्रतिक्षा यादी

विधी अधिकारी कंत्राटी पदासाठी गुणानुक्रमे निवड व प्रतिक्षा यादी

06/08/2021 20/08/2021 पहा (462 KB)
तक्रार निवारण प्राधिकारी (Ombudsperson) पदासाठी जाहिरात

तक्रार निवारण प्राधिकारी (Ombudsperson) पदासाठी जाहिरात

12/07/2021 23/07/2021 पहा (486 KB)
कंत्राटी पद्धतीने विधी अधिकारी या पदासाठी जाहिरात

कंत्राटी पद्धतीने विधी अधिकारी या पदासाठी जाहिरात

22/03/2021 01/04/2021 पहा (2 MB)
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती ठाणे, कोकण विभाग ठाणे मध्ये विधी अधिकारी हे पद मानधन तत्वावर अत्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्यासाठी जाहिरात

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती ठाणे, कोकण विभाग ठाणे मध्ये विधी अधिकारी हे पद मानधन तत्वावर अत्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्यासाठी जाहिरात

12/11/2020 22/11/2020 पहा (1 MB)
तक्रार निवारण प्राधिकारी पदाकरिता जाहिरात

तक्रार निवारण प्राधिकारी पदाकरिता जाहिरात

13/02/2020 28/02/2020 पहा (448 KB)
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती , पालघर मध्ये कंत्राटी तत्वावर विविध पदे भरण्यासाठी जाहिरात

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती , पालघर मध्ये  विधी अधिकारी , कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, संशोधन सहाय्यक , माहिती तंत्रज्ञान तथा संगणक सहाय्यक , लघुटंकलेखक  , लिपिक टंकलेखक, शिपाई, पहारेकरी व सफाईगार ही पदे कंत्राटी तत्वावर  भरण्यासाठी जाहिरात.

24/01/2020 03/02/2020 पहा (216 KB)
तलाठी परिक्षा २०१९ – अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

तलाठी परिक्षा २०१९ – अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

30/12/2019 14/01/2020 पहा (9 MB)
तलाठी परिक्षा २०१९ – अपात्र,जादा ,गैरहजर यादी व रिक्त पदांचा तक्ता

तलाठी परिक्षा २०१९ – अपात्र,जादा ,गैरहजर यादी व रिक्त पदांचा तक्ता

30/12/2019 14/01/2020 पहा (4 MB)
शासन प्राप्त तलाठी परिक्षा २०१९ निकालाचा अहवाल

शासन प्राप्त तलाठी परिक्षा २०१९ निकालाचा अहवाल

30/12/2019 14/01/2020 पहा (386 KB)
शासन प्राप्त तलाठी परिक्षा २०१९ (पेसा) निकालाचा अहवाल

शासन प्राप्त तलाठी परिक्षा २०१९ (पेसा) निकालाचा अहवाल

30/12/2019 14/01/2020 पहा (68 KB)