बंद

रुग्णालये

इंदिरा गांधी रुग्णालय भिवंडी

भिवंडी कोर्ट जवळ आग्रा रोड भिवंडी जि. ठाणे 421302


दूरध्वनी : 02522-226282

कडोंम मनपा रुग्णालय, डोंबिवली

कडोंम मनपा रुग्णालय, कोपर गाव रोड, शास्त्री नगर, डोंबिवली जि. ठाणे - 421202


दूरध्वनी : 0251-2480445

छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय कळवा ठाणे

ठाणे -बेलापूर रोड, कळवा ठाणे, महाराष्ट्र 400605


दूरध्वनी : +91-22-25347784

नवी मुंबई महानगरपालिका रुग्णालय, वाशी

नवी मुंबई महानगरपालिका रुग्णालय, सेंट मेरी चर्च जवळ, सेक्टर -10अ, वाशी, नवी मुंबई


दूरध्वनी : 022-27899901

शासकिय रुग्णालय मिरा-भाईंदर

शासकिय रुग्णालय मिरा-भाईंदर जि. ठाणे


दूरध्वनी : 022-28192828

सिव्हिल हॉस्पिटल ठाणे

उथळसर रोड, पोलीस वसाहत जवळ, ठाणे (प.) -400601


दूरध्वनी : 022-25472582

सेंट्रल रुग्णालय उल्हासनगर

सेंट्रल रुग्णालय उल्हासनगर, प्रेस बाजार, उल्हासनगर- 421003


दूरध्वनी : 0251-2708730