बंद

स्वयंसेवी संस्था

भारतीय मेडीकल ‍असोशिएशन, ठाणे


दूरध्वनी : 022-25822683

भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, ठाणे


दूरध्वनी : 022-25422639

रोटरी क्लब, ठाणे


दूरध्वनी : 9820045165

लायन्स क्लब, ठाणे


दूरध्वनी : 022-25343406

श्री. हितेंद्र आचार्य, व्ही. एज्यूकेशन आचार्य ट्रस्ट, ‍मिरा भाईदर (पूर्व)


दूरध्वनी : 022-28152699

सत्यम फौंडेशन

Flat No 6 , H. No. 0690 , Shahabaj Village CBD Belapur , Navi Mumbai . Contact No - 9892626680 (WhatsApp)

ईमेल : satyamfoundation05[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 8828001582
Pincode: 400614