बंद

संगणकीकृत ७/१२ – विनास्वाक्षरीत

महाभूलेख (महाराष्ट्र भूमी अभिलेख) – भारतातील महाराष्ट्र राज्याची एक जमीन रेकॉर्ड वेबसाइट जी नागरिकांना ऑनलाइन 7/12 उतारा, 8अ आणि मालमत्ता पत्रक प्रदान करते

भेट द्या: https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/

महसूल शाखा

स्थान : जिल्हाधिकारी कार्यालय | शहर : ठाणे | पिन कोड : 400601
दूरध्वनी : 022-25344711 | ईमेल : collectorofficethane[at]gmail[dot]com