बंद

कोरोना विषाणू (कोविड-१९)

शीर्षक दिनांक डाऊनलोड
कोरोना साखळी तोडण्यासाठी निर्बंधांचे स्तर – आदेश 11-06-2021 Download PDF (2.3 MB)
लाॅकडाउन आदेश ठाणे जिल्हा ( महानगरपालिका क्षेत्र वगळुन ) 01-07-2020 डाऊनलोड पीडीएफ (2.4 MB)
मुंब्रा, कळवा, दिवा, प्रतिबंधात्मक आदेश 05-04-2020 डाऊनलोड पीडीएफ (723 KB)
माथाडी कामगारांची निवास व भोजन व्यवस्था करणेबाबत. 29-03-2020 डाऊनलोड पीडीएफ (620 KB)
जाहीर सुचना 28-03-2020 डाऊनलोड पीडीएफ (949 KB)
भुखंड अधिग्रहणाबाबत. 27-03-2020 डाऊनलोड पीडीएफ (1.3 MB)
परिपत्रक- 27-03-2020 डाऊनलोड पीडीएफ (1.1 MB)
मनाई आदेश 22-03-2020 डाऊनलोड पीडीएफ (2.5 MB)
आदेश शेअर रिक्षा, शेअर ओला, शेअर उबर, काळी- पिवळी बंद करणे बाबत 20-03-2020 डाऊनलोड पीडीएफ (486 KB)
कोव्हीड 19 फंड अनुदान आदेश-1. 20-03-2020 डाऊनलोड पीडीएफ (3.4 MB)
आदेश- तंबाखुजन्य पदार्थ विक्री करणारी दुकाने बंद करणेबाबत. 17-03-2020 डाऊनलोड पीडीएफ (932 KB)
आदेश- शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सर्व सरकारी व खाजगी शाळा, खाजगी शाळा 16-03-2020 डाऊनलोड पीडीएफ (955 KB)
आदेश- उद्योग आस्थपनामधील कर्मचारी यांनी निवास्थातून कामकाज. 16-03-2020 डाऊनलोड पीडीएफ (521 KB)
आदेश- आठवडीबाजार बंद करणेबाबत 16-03-2020 डाऊनलोड पीडीएफ (1.4 MB)
परिपत्रक कोरोना विषाणू 06-03-2020 डाऊनलोड पीडीएफ (508 KB)
कोरोना विषाणूबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न डाऊनलोड पीडीएफ (797 KB)
कोव्हिड-19 माहिती पुस्तिका डाऊनलोड पीडीएफ (6.3 MB)
महत्त्वाचे दुवे
स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन
इंटिग्रेटेड डिसीज सर्वेलंस प्रोग्राम (IDSP)
हेल्पलाईन क्रमांक
राष्‍ट्रीय कॉल सेंटर 011-23978046
राज्‍यस्‍तरीय नियंत्रण कक्ष 020-26127394
जिल्हाधिकारी ठाणे कार्यालय नियंत्रण कक्ष 022-25301740 , 25381886
ठाणे जिल्हा बेड व्यवस्थापन  वॉर रूम 1800 120 5282 ,

8657553329 , 8657334878

रेमडेसिवीर नियंत्रण कक्ष 022-25301740 , 25381886

ठाणे जिल्हा क्षेत्रातील Containment Zone ची माहिती, (महानगरपालिका / नगरपरिषद / ग्रामीण क्षेत्र निहाय ), दि. ०७-०७-२०२०

ही माहिती संबंधित महानगरपालिका / नगरपरिषद व जिल्हा परिषद यांनी पुरविल्याप्रमाणे प्रकाशित केली जाते

अ.क्र. कार्यालयाचे नाव एकूण containment zone ची संख्या
ठाणे महानगरपालिका २८०
नवी मुंबई महानगरपालिका ५३
मिरा – भाईंदर महानगरपालिका १३२
कल्याण – डोंबिवली महानगरपालिका ४२४
भिवंडी निजामपूर महानगरपालिका १४१
उल्हासनगर महानगरपालिका ८५
अंबरनाथ नगरपरिषद
कुळगाव बदलापूर नगरपरिषद २७४
ग्रामीण क्षेत्र – जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्र ३२१
एकूण १७२६