बंद

नियोजन विभाग

अ.क्र. लोकसभा मतदार संघ मा. खासदार नाव वर्ष संचिका
1 २३ – भिवंडी श्री कपिल पाटील सन २०१४ ते मार्च २०१९ डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 1.2 MB)
2 २४ – कल्याण डॉ. श्रीकांत शिंदे सन २०१४ ते मार्च २०१९ डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 364 केबी)
3 २५ – ठाणे श्री राजन विचारे सन २०१४ ते मार्च २०१९ डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 227 केबी)
4 राज्यसभा मतदार संघ डॉ. विनय सहस्रबुद्धे सन २०१६ ते मार्च २०१८ डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 218 केबी)
5 २३ – भिवंडी श्री कपिल पाटील सन २०१४ ते मार्च २०१९ डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 729 केबी)
6 २४ – कल्याण डॉ. श्रीकांत शिंदे सन २०१४ ते मार्च २०१९ डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 696 केबी)
7 २५ – ठाणे श्री राजन विचारे सन २०१४ ते मार्च २०१९ डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 191 केबी)
8 २३ – भिवंडी श्री कपिल पाटील सन २०१९ ते मार्च २०२२ डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 125 केबी)
9 २४ – कल्याण डॉ. श्रीकांत शिंदे सन २०१९ ते मार्च २०२२ डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 178 केबी)
10 २५ – ठाणे श्री राजन विचारे सन २०१९ ते मार्च २०२२ डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 81 केबी)
11 राज्यसभा मतदार संघ कुमार केतकर सन २०२० ते मार्च २०२१ डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 416 केबी)
12 राज्यसभा मतदार संघ डॉ. विनय सहस्रबुद्धे सन २०२० ते मार्च २०२१ डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 998 केबी)