घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
अकस्मात मृत्यू समरी प्रकरणांचा जाहिरनामा सन-२०१८

अकस्मात मृत्यू समरी प्रकरणांचा जाहिरनामा सन-२०१८

08/08/2019 14/08/2019 पहा (440 KB)
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करणेबाबत

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करणेबाबत

20/07/2019 28/07/2019 पहा (515 KB)
लोकशाही दिन – जाहीर निवेदन

लोकशाही दिन – जाहीर निवेदन

03/06/2019 15/06/2019 पहा (132 KB)
लोकशाही दिन – मार्च -२०१९

लोकशाही दिन – मार्च -२०१९

05/02/2019 16/02/2019 पहा (266 KB)
लोकशाही दिन फेब्रूवारी – 2019

लोकशाही दिन फेब्रूवारी – 2019

08/01/2019 31/01/2019 पहा (313 KB)
मंडप तपासणी नियंत्रण समिती पथक

मंडप तपासणी नियंत्रण समिती पथक

06/09/2018 31/12/2018 पहा (47 KB)
आपले सरकार केंद्र-शुध्दीपत्रक,अधिसूचना व नोंदणी अर्ज नमुना

ठाणे जिल्ह्यातील आपले सरकार केंद्राच्या यादीमधून CSC केंद्र वगळण्यात येत असून ठाणे जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्र व आपले सरकार केंद्र अशा एकूण ५४९ केंद्राना आपले सरकार केंद्र म्हणून याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे.

07/04/2018 31/12/2018 पहा (7 MB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (DDMO) निवड यादी

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (DDMO) निवड यादी

17/11/2018 23/11/2018 पहा (834 KB)