बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
लोकशाही दिन -मे-२०२१

लोकशाही दिन -मे-२०२१

06/04/2021 16/04/2021 पहा (1 MB)
विधी अधिकारी पदांसाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांची यादी

विधी अधिकारी पदांसाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांची यादी

08/04/2021 15/04/2021 पहा (2 MB)
लोकशाही दिन एप्रिल २०२१

लोकशाही दिन जाहीर निवेदन  एप्रिल २०२१

03/03/2021 19/03/2021 पहा (909 KB)
लोकशाही दिन – मार्च -२०२१

लोकशाही दिन – मार्च -२०२१

07/02/2021 18/02/2021 पहा (2 MB)
भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा रस्त्याचे ६ पदरी रुंदीकरणासाठी नमुना १ ची नोटीस प्रसिध्द करणेबाबत

भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा रस्त्याचे ६ पदरी रुंदीकरणासाठी नमुना १ ची नोटीस प्रसिध्द करणेबाबत

13/01/2021 12/02/2021 पहा (3 MB)
अकस्मात मृत्यु समरी प्रकरणांचा जाहीरनामा सन २०२०

अकस्मात मृत्यु समरी प्रकरणांचा जाहीरनामा सन २०२०

01/02/2021 08/02/2021 पहा (301 KB)
परिशिष्ट – 7 अंतिम प्रभाग रचना नगर पंचायत मुरबाड

परिशिष्ट – 7 अंतिम प्रभाग रचना नगर पंचायत मुरबाड सार्वत्रिक निवडणुक – 2020

30/12/2020 15/01/2021 पहा (6 MB)
परिशिष्ट – 7 अंतिम प्रभाग रचना नगर पंचायत शहापूर

परिशिष्ट – 7 अंतिम प्रभाग रचना , हद्दीची व्याप्ती व वर्णनाबाबत ,नगर पंचायत शहापूर सार्वत्रिक निवडणुक – 2020

30/12/2020 15/01/2021 पहा (4 MB)
परिशिष्ट – 7 अंतिम प्रभाग रचना नगर परिषद , अंबरनाथ

परिशिष्ट – 7 अंतिम प्रभाग रचना नगर परिषद, अंबरनाथ सार्वत्रिक निवडणुक – 2020 .

30/12/2020 15/01/2021 पहा (7 MB)
परिशिष्ट – 7 अंतिम प्रभाग रचना नगर परिषद कुळगाव बदलापूर

परिशिष्ट – 7 अंतिम प्रभाग रचना नगर परिषद कुळगाव बदलापूर ,सार्वत्रिक निवडणुक – 2020

30/12/2020 15/01/2021 पहा (4 MB)