बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
लोकशाही दिन – मार्च -२०२०

लोकशाही दिन – मार्च -२०२०

03/02/2020 15/02/2020 पहा (430 KB)
धर्मादाय रुग्णालयांची माहिती

धर्मादाय रुग्णालयांची नावे, संपर्क तपशील आणि रुग्णालयांतर्फे देण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय सेवांचा तपशील देणारी ठाणे जिल्ह्यातील धर्मादाय रुग्णालयांची यादी

14/02/2018 14/02/2020 पहा (101 KB)
अकस्मात मृत्यू समरी अहवाल

अकस्मात मृत्यू अहवाल  माहे ऑगस्ट २०१९ ते डिसेंबर २०१९.

06/02/2020 13/02/2020 पहा (296 KB)
नविन मान्यता प्राप्त आपले सरकार केंद्र

नविन मान्यता प्राप्त आपले सरकार केंद्र

04/02/2019 04/02/2020 पहा (5 MB)
ठाणे जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत

ठाणे जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत

03/01/2020 02/02/2020 पहा (648 KB)
लोकशाही दिन – फेब्रुवारी-२०२०

लोकशाही दिन – फेब्रुवारी-२०२०

07/01/2020 18/01/2020 पहा (262 KB)
भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम १८ च्या विरोधात मा. उच्च न्यायालय व लोकअदालत अपिलांची यादी

भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम १८ च्या विरोधात मा. उच्च न्यायालय व लोकअदालत अपिलांची यादी

27/11/2018 31/12/2019 पहा (170 KB)
जनहित याचिका १७३/२०१० – मंडप तपासणी पथके

जनहित याचिका १७३/२०१० – मंडप तपासणी पथके

22/08/2019 31/12/2019 पहा (3 MB)
एम.पी.आय.डी. कायदा १९९९ मे. साईप्रसाद प्राॅपर्टीज लि. व साईप्रसाद फूड्स लि.

महाराष्ट्र  ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण कायदा – १९९९  मे. साईप्रसाद प्राॅपर्टीज लि. व साईप्रसाद फूड्स लि.

19/11/2019 07/12/2019 पहा (9 MB)
बुलेट ट्रेनच्या कामासाठी कलम ११(१) अन्वये भूसंपादन अधिसूचना

बुलेट ट्रेनच्या कामासाठी कलम ११(१) अन्वये भूसंपादन अधिसूचना

05/09/2019 03/11/2019 पहा (80 KB)