बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
तक्रार निवारण प्राधिकारी पदाकरिता जाहिरात

तक्रार निवारण प्राधिकारी पदाकरिता जाहिरात

13/02/2020 28/02/2020 पहा (448 KB)
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती , पालघर मध्ये कंत्राटी तत्वावर विविध पदे भरण्यासाठी जाहिरात

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती , पालघर मध्ये  विधी अधिकारी , कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, संशोधन सहाय्यक , माहिती तंत्रज्ञान तथा संगणक सहाय्यक , लघुटंकलेखक  , लिपिक टंकलेखक, शिपाई, पहारेकरी व सफाईगार ही पदे कंत्राटी तत्वावर  भरण्यासाठी जाहिरात.

24/01/2020 03/02/2020 पहा (216 KB)
तलाठी परिक्षा २०१९ – अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

तलाठी परिक्षा २०१९ – अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

30/12/2019 14/01/2020 पहा (9 MB)
तलाठी परिक्षा २०१९ – अपात्र,जादा ,गैरहजर यादी व रिक्त पदांचा तक्ता

तलाठी परिक्षा २०१९ – अपात्र,जादा ,गैरहजर यादी व रिक्त पदांचा तक्ता

30/12/2019 14/01/2020 पहा (4 MB)
शासन प्राप्त तलाठी परिक्षा २०१९ निकालाचा अहवाल

शासन प्राप्त तलाठी परिक्षा २०१९ निकालाचा अहवाल

30/12/2019 14/01/2020 पहा (386 KB)
शासन प्राप्त तलाठी परिक्षा २०१९ (पेसा) निकालाचा अहवाल

शासन प्राप्त तलाठी परिक्षा २०१९ (पेसा) निकालाचा अहवाल

30/12/2019 14/01/2020 पहा (68 KB)
तलाठी परिक्षा २०१९ – निकालपत्र

तलाठी परिक्षा २०१९ – निकालपत्र

30/12/2019 14/01/2020 पहा (2 MB)
तक्रार निवारण प्राधिकरणाच्या पदासाठी जाहिरात

तक्रार निवारण प्राधिकरणाच्या पदासाठी जाहिरात

11/12/2019 19/12/2019 पहा (437 KB)
तलाठी भरती 2019 – कागदपत्र पडताळणीसाठी उमेदवारांची यादी

तलाठी भरती 2019 – कागदपत्र पडताळणीसाठी उमेदवारांची यादी

11/12/2019 17/12/2019 पहा (4 MB)
मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१८-१९ चे AMRS (Account Management Related Services) लेखापरिक्षणासाठी सनदी लेखापाल (Chartered Accountant) यांची नियुक्ती बाबतची जाहिरात

मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१८-१९ चे AMRS (Account Management Related Services) लेखापरिक्षणासाठी सनदी लेखापाल (Chartered Accountant) यांची नियुक्ती बाबतची जाहिरात

28/05/2019 06/06/2019 पहा (6 MB)