बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
तलाठी भरती निवड यादी व प्रतिक्षा यादी २०२३.

तलाठी भरती निवड यादी व प्रतिक्षा यादी २०२३.

15/03/2024 31/03/2024 पहा (2 MB)
प्रसिद्धीपत्रक – २

प्रसिद्धीपत्रक – २

19/03/2024 31/03/2024 पहा (316 KB)
जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्ती यांचे पॅनल तयार करणे करीता मुलाखती साठी पात्र उमेदरवारांची यादी प्रसिध्द करणे बाबत .

जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्ती यांचे पॅनल तयार करणे करीता मुलाखती साठी पात्र उमेदरवारांची यादी प्रसिध्द करणे बाबत .

03/10/2023 09/10/2023 पहा (5 MB)
ठाणे जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत

ठाणे जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबतचा शासन निर्णय दि. २९ ऑगस्ट २०२२, निकषांची माहिती व जाहिरात मसुदा

01/09/2023 18/09/2023 पहा (906 KB)
जिल्हा परिषद ठाणे गट-क सरळसेवा भरती जाहिरात २०२३

जिल्हा परिषद ठाणे गट-क सरळसेवा भरती जाहिरात २०२३

05/08/2023 25/08/2023 पहा (1 MB)
जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण कक्ष कंत्राटी पद्धतीने विविध पदासाठी भरती

जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण कक्ष कंत्राटी पद्धतीने विविध पदासाठी भरती

13/07/2023 27/07/2023 पहा (586 KB)
जिल्हा सामान्य रुग्णालय ठाणे – एआरटी केंद्रातील कंत्राटी रिक्तपदे भरती जाहिरात

जिल्हा सामान्य रुग्णालय ठाणे – एआरटी केंद्रातील कंत्राटी रिक्तपदे भरती जाहिरात

30/12/2022 13/01/2023 पहा (544 KB)
विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोत्ता यांचे नविन पॅनल (१५).

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोत्ता यांचे नविन पॅनल (१५).

19/07/2022 19/08/2022 पहा (1 MB)
१५ वित्त आयोग अंतर्गत ठाणे जिल्ह्यातील नागरी आरोग्य वर्धिनी केंद्र UHWC करीत वैद्यकीय अधिकारी(MBBS), स्टाफ नर्स , MPW पदांची कंत्राटी पदभरती

१५ वित्त आयोग अंतर्गत ठाणे जिल्ह्यातील नागरी आरोग्य वर्धिनी केंद्र UHWC करीत वैद्यकीय अधिकारी(MBBS), स्टाफ नर्स , MPW पदांची कंत्राटी पदभरती

04/07/2022 20/07/2022 पहा (2 MB)
तक्रार निवारण प्राधिकारी या रिक्त पदासाठी जाहिरात

तक्रार निवारण प्राधिकारी या रिक्त पदासाठी जाहिरात

26/11/2021 15/12/2021 पहा (499 KB)