भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१८-१९ चे AMRS (Account Management Related Services) लेखापरिक्षणासाठी सनदी लेखापाल (Chartered Accountant) यांची नियुक्ती बाबतची जाहिरात

मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१८-१९ चे AMRS (Account Management Related Services) लेखापरिक्षणासाठी सनदी लेखापाल (Chartered Accountant) यांची नियुक्ती बाबतची जाहिरात

28/05/2019 06/06/2019 पहा (6 MB)
शुद्धीपत्रक-२ – तलाठी भरती

शुद्धीपत्रक-२ – तलाठी भरती

12/03/2019 13/04/2019 पहा (45 KB)
शुद्धीपत्रक-१ – तलाठी भरती

शुद्धीपत्रक-१ – तलाठी भरती

12/03/2019 13/04/2019 पहा (1 MB)
तलाठी पदभरती 2019

तलाठी पदभरती 2019

28/02/2019 28/03/2019 पहा (3 MB)
एच. आय. व्ही. एड्स – भरती प्रक्रिया – सामान्य रुग्णलय , ठाणे 24/01/2019 07/02/2019 पहा (536 KB)
जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता या पदावर नियुक्तिबाबत

जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता या पदावर नियुक्तिबाबत

15/01/2019 31/01/2019 पहा (2 MB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी पध्दत) पदभरती

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी पध्दत) पदभरती

04/09/2018 12/09/2018 पहा (2 MB)
मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१७-१८ चे संवैधानिक लेखा परीक्षणाकरिता सनदी लेखापाल ( CA) यांची नियुक्तीबाबतची जाहिरात

मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१७-१८ चे संवैधानिक लेखा परीक्षणाकरिता सनदी लेखापाल (CA) यांची नियुक्तीबाबतची जाहिरात

08/08/2018 21/08/2018 पहा (4 MB)
मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१७-१८ चे संविधानिक लेखा परीक्षानाकरिता सनदी लेखापाल (C.A.) यांची नियुक्तीबाबतची जाहीरात

मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१७-१८ चे संविधानिक लेखा परीक्षानाकरिता सनदी लेखापाल (C.A.) यांची नियुक्तीबाबतची जाहीरात

09/07/2018 27/07/2018 पहा (3 MB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी भरती

कंत्राटी आधारावर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी भरती

05/07/2018 13/07/2018 पहा (190 KB)